ד״ר יניב ריינגוורץ

yaniv

תחומי עניין: כלכלה ציבורית ופוליטית, מדיניות ציבורית, כלכלת השלטון המקומי, כלכלת סביבה
מחלקה
: מנהל ומדיניות ציבורית

טלפון04-8240442

דוא"לThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חדר: 4013

קישור לאתר אישי