ד״ר דן גוטליב

dan goetlibפיתוח טביעת רגל אקולוגית כמדד אקולוגי במוסדות חינוך וככלי חינוך לקיימות, לקראת קיימות מקומית בניהול שמורה ביוספרית. חקר מקרה:  תכנית התערבות ליזמות מקומית בשמורה הביוספרית של הכרמל