פרופ׳ קרין נהון

Karinמדיניות ופוליטיקה של המידע, ממשל זמין וממשל פתוח תוך מתן דגש על נושא השקיפות, אחריותיות והבנת תהליכי העומק הקשורים בהשתתפות הציבור, חשיפת מידע ובהטמעה של תהליכי ממשל פתוח בסקטור הציבורי.