ד״ר גבי סייג

Gabyביקורת ובקרה בארגונים, חשבונאות ניהולית ופיננסית.