ד"ר איתן אדרס

תחומי עניין: השלכות הגלובליזציה על יחסי אזרח/מדינה וחוסן לאומי וחברתי, שילוב המיעוט הערבי בחברה ובכלכלה בישראל.
כתובת מייל:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.