ד"ר רותם גונן

rotem 2008

תחומי עניין: מנהל ופוליטיקה בשלטון המקומי, מינהל ציבורי (יחסי פוליטיקאים-בירוקרטים, מינויים פוליטיים, רפורמות במנהל הציבורי בארץ ובעולם), מדיניות ציבורית מקומית בערים רב-תרבותיות).

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.