פרופ' אמנון רייכמן

reichman תחומי עניין:
משפט חוקתי: תאוריות ופרקטיקות של הפרדת רשויות ושל ביקורת שיפוטית, משפט חוקתי השוואתי, תאוריות של זכויות חוקתיות, שוויון וחירות - - פרשנות: פרשנות בתחומי המשפט השונים, שיקול דעת שיפוטי, אתיקה שיפוטית והתנהגות שיפוטית -- תורת המשפט: פורמאליזם, משפט ומוסר, משפט ואידיאולוגיות דומינאנטיות. --- משפט וחברה אזרחית: תיאוריות של חברה אזרחית כמרחב חברתי, חברה אזרחית ומדינה, חברה אזרחית והאינטרנט, משפט וקולנוע.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.