ד"ר אבינועם עידן

man black 1

עמית מחקר ומרצה בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה.

תחומי עניין: משילות וסקטור האנרגיה, מדיניות אנרגיה, וכן מדיניות של התערבות חיצונית והפצת דמוקרטיה על רקע תופעת המהפכות במזרח התיכון.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.