ד"ר חיים כהן

Haimcohen

מנהל היחידה ללקוחות עסקיים- בחברת החשמל - מחוז חיפה

תחומי עניין: רפורמה בארגונים ציבוריים, עמדות ציבור, הפרטה ורגולציה, שביעות רצון ואיכות שירות, תדמית ארגונית.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.