Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
אמון הציבור במערכת המשפט עלה בשנת 2016 והוא הגבוה ביותר מזה 15 שנים
נבלמה העלייה באמון הציבור במוסדות להשכלה גבוהה ובמרצים בשנת 2016 והוא נותר בינוני-גבוה
לא חל שינוי באמון הציבור במשרד הבריאות בשנת 2016 והוא נותר בינוני
אמון הציבור במשטרה עלה בשנת 2016 והוא בינוני
שביעות רצון הציבור משירותי העירייה והרשויות המקומיות ירדה בשנת 2016 והנה נמוכה-בינונית
אמון הציבור בכנסת ובמפלגות ישראל ירד בשנת 2016 והוא נמוך

NAPPA-IL IS GOING INTERACTIVE 

NAPPA-IL project is moving into a new and exciting stage where a sample of citizens will provide online feedback about the performance of the public sector using an interactive interface and a new website

The full survey is available herehttp://192.117.187.161/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S311402&i.test=1

original on: http://hevra.haifa.ac.il/limesurvey/index.php/128134/lang-he

 

A Summary of our first interactive sample collected on September 2014 among 500 participants is available online:

Download the results of the Intercative sample  

pdf icon