לוגו אוניברסיטת חיפה

  poli header

  Current Courses

  Current Courses

  1. Reforms in Public Administration and New Public Management

  רפורמות במנהל ציבורי וניהול ציבורי חדש

  2. Research Workshop- MPA

  סדנת מחקר לתלמידי תואר שני

  3. Doctoral Workshop

   סדנת דוקטורט

  4. Democracy, Bureaucracy, and the Quality of Governance in Israel: Political and Psychological Perspectives

  דמוקרטיה, ביורוקרטייה ואיכות השלטון בישראל - היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים

  5. Green Reforms: Aspects of Environmental Reforms

  רפורמות ירוקות: היבטים של רפורמה באיכות סביבה

   

   
  © COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE