Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
אמון הציבור במערכת המשפט עלה בשנת 2016 והוא הגבוה ביותר מזה 15 שנים
נבלמה העלייה באמון הציבור במוסדות להשכלה גבוהה ובמרצים בשנת 2016 והוא נותר בינוני-גבוה
לא חל שינוי באמון הציבור במשרד הבריאות בשנת 2016 והוא נותר בינוני
אמון הציבור במשטרה עלה בשנת 2016 והוא בינוני
שביעות רצון הציבור משירותי העירייה והרשויות המקומיות ירדה בשנת 2016 והנה נמוכה-בינונית
אמון הציבור בכנסת ובמפלגות ישראל ירד בשנת 2016 והוא נמוך

Current Courses

Current Courses

1. Reforms in Public Administration and New Public Management

רפורמות במנהל ציבורי וניהול ציבורי חדש

2. Research Workshop- MPA

סדנת מחקר לתלמידי תואר שני

3. Doctoral Workshop

 סדנת דוקטורט

4. Democracy, Bureaucracy, and the Quality of Governance in Israel: Political and Psychological Perspectives

דמוקרטיה, ביורוקרטייה ואיכות השלטון בישראל - היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים

5. Green Reforms: Aspects of Environmental Reforms

רפורמות ירוקות: היבטים של רפורמה באיכות סביבה