Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
אמון הציבור במערכת המשפט עלה בשנת 2016 והוא הגבוה ביותר מזה 15 שנים
נבלמה העלייה באמון הציבור במוסדות להשכלה גבוהה ובמרצים בשנת 2016 והוא נותר בינוני-גבוה
לא חל שינוי באמון הציבור במשרד הבריאות בשנת 2016 והוא נותר בינוני
אמון הציבור במשטרה עלה בשנת 2016 והוא בינוני
שביעות רצון הציבור משירותי העירייה והרשויות המקומיות ירדה בשנת 2016 והנה נמוכה-בינונית
אמון הציבור בכנסת ובמפלגות ישראל ירד בשנת 2016 והוא נמוך

Selected Links - Eran

Selected Links to Journals

(Political Science, Public Administration and Management)

1. Public Administration - Useful links

United States

American Society for Public Administration

LPA/Connect -- the public policy association of HR executives

Rockefeller Foundation USA

Brookings Institute USA & Centre for Public Management

National Academy of Public Administration - USA

Commonwealth Association for Public Administration and Management (CAPAM)

National Association of Schools of Public Affairs and Administration

Canada

Association for public policy analysis and management (APPAM) - Canada

Institute on Governance - Canada

 

Institute of Public Administration of Canada

Canadian research on corporate management and audit

 Europe

EGPA-European Group for Public Administration

 

IIAS-International Institute of Administrative Sciences

 

School of Public Policy at University of Birmingham - UK

 

Fabian Society - UK think tank

 

2. Associations, Conferences, and Meetings

The Academy of Management
http://aomonline.org/
American Society for Public Administration
http://www.aspanet.org
Society for Industrial and Organizational Psychology
The 14th Division of the American Psychological Association
http://www.siop.org/
ECPR - European Consortiuum for Political Science
http://www.essex.ac.uk/ecpr/
International Personnel Management Association
http://www.ipma-hr.org/

3. Useful Sources of Public Administration and Management

Control variables

Mediation
http://davidakenny.net/cm/mediate.htm 
Moderation
http://davidakenny.net/cm/moderation.htm
 JSTOR
http://www.jstor.org/
  

4. Other journals in the fields of management, administration, organization, and methodology

Academy of Management Journal

 

Academy of Management Review

 

Australian Journal of Management, electronic journal

 

Australian Journal of Public Administration

 

British Journal of Management

 

California Management Review

 

Current Research in Social Psychology, a peer reviewed electronic journal

 

Journal of International Business Studies

 

Public Opinion Quarterly

 

Sloan Management Review