לוגו אוניברסיטת חיפה

    poli header
    2. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2020. (2021). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה. 
     
    1. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2018. (2019). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה.
    © COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE