1. ביצועי השלטון המקומי בחיפה: ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2018. (2019). ד"ר איתי בארי. אוניברסיטת חיפה.